Pocinkovani i plastificirani lim

OLUCI

OLUCI – su presečene cevi koje se postavljaju horizontalno uz rub krova, kako bi prikupljali vodu sa krova. Spoljna ivica je blago uvijena i ima dvostruku ulogu,kako estetsku tako i mehaničku jer sprečava mogućnost deformacije. Izrađeni su od pocinkovanog lima koji može biti dodatno plastificiran u nekoliko boja koje imamo na lageru. Njegove dimenzije su prilagođene veličini Vašeg krova i mi ga imamo u dve dimnzije na lageru:
RŠ-28cm
RŠ-33cm

Dužine oluka po komadu na lageru:

3 m
4 m
5 m
6 m

Boje plastificiranih oluka

RAL – 9002 (bela)
RAL – 9006 (siva)
RAL – 9005 (crna)
RAL – 8019 (braon)
RAL – 3009 (crvena)
RAL – 7016 (antracit)

CEV OLUKA

CEV OLUKA je vertikalni deo olučnog sistema koji vodu prikuplja sa krova i odvodi u kanalizaciju ili podnožje objekta.Proizvodi se od pocinkovanog lima a estetski efekat se postiže plastifikacijom u bojama.Imamo ih u sledećim dimenzijama :

Dimenzije cevi:Fi 80;Fi 100;Fi 120

Dužine cevi po komadu na lageru:

3 m
4 m
5 m
6 m

Boje plastificiranih cevi

RAL – 9002 (bela)
RAL – 9006 (siva)
RAL – 9005 (crna)
RAL – 8019 (braon)
RAL – 3009 (crvena)
RAL – 7016 (antracit)

DRŽAČ OLUKA

DRŽAČ OLUKA – obezbeđuje pouzdanu montažu oluka po svim zahtevanim koje nalažu građevinski objekti.Izrađuju se pocinkovani i u bojama kompatibilnim sa olucima.

Dimenzije držača: 

RŠ-280;RŠ-333; RŠ-400

Dužina držača:

333/500; 333/600

ŠELNA (OBUJMICA)

ŠELNA (OBUJMICA) – je pribor koji je neophodan za montažu cevi-vertikala.Pritom su pouzdani odstojnici u odnosu na fasadu.Lake i jednostavne za montažu,izrađene od pocinkovanog lima kao i plastificirane u bojama oluka tj.cevi.

 Dimenzije:

Fi 80;Fi 100; Fi 120

VODOKOTLIĆ (SKUPLJAČ)

VODOKOTLIĆ (SKUPLJAČ) – je neizostavni element koji povezuje oluk sa cevima odvoda vode. Može biti izrađen od pocinkovanog lima kao i u bojama oluka tj. Cevi.

Dimenzije:

Fi 80;Fi 100; Fi 120

VINKLA

VINKLA – je deo koji pod uglom od 90 % povezuje dve horizontale oluka.Izra]en od pocinkovanog I plastificiranog lima u bojama oluka tj.cevi.

KOLENO - (LUK)

KOLENO – (LUK) – je deo koji povezuje oluk sa vertikalom cevi.Može se nalaziti na početku ili kraju cevi,služi da usmeri voduna stranu I time spreči erozuju podloge u podnožju objekta.Takođe izrađen od pocinkovanog lima ili u bojama oluka tj.cevi.

Dimenzije:

Fi 80;Fi 100; Fi 120

ZATVARAČ (FORKOP)

ZATVARAČ (FORKOP) – je deo čija je uloga bočno zatvaranje oluka. Najmanji je deo olučnog sistema i jednostavan za montažu. Izrađen je od pocinkovanog lima kao i od plastificiranog u bojama oluka tj.cevi.

Dimenzije:

RŠ 280; RŠ 333

SNEGOBRAN

SNEGOBRAN – se postavlja radi zaštite zbog naglog otapanja snega na krovu. Takođe se izrađuje od pocinkovanog I plastificiranog lima u bojama oluka.